ENT

Film o vnímaní proměn a věčné snaze být hybatelem událostí.

Jsme odrazem světa, který si po generace budujeme - kultury, náboženství, měst či rodiny. Přestali jsme spoléhat se na své instinkty, smysly se adaptovaly na vnímání světa, který jsme mentálně schopni postihnout. Nyní ale stojíme před důsledky klimatické změny, před očima nám mizí lesy, vysychají prameny, vymírají druhy. V momentě, kdy ztrácíme rozmanitost, ve které žijeme, pociťujeme tíhu situace. Hrdinové dokumentárního filmu ENT postavení člověka vnímají v širším měřítku. Vše, co je obklopuje má pro ně hodnotu. Pavel se celý život stará o pramenné louky, kosí je a zachovává tak místo pro vzácné druhy rostliny obývající naši planetu. Klára se nesmířila s lidskou bezohledností a s pomocí svých psích přátel - Vikyho a Irbis - hledá nastražené smrtelné pasti. Dokumentární film ENT si klade otázku, zda jsme schopni probudit v sobě smyslové vnímání a opět vidět svět, ve kterém žijeme, z pozice celku, nikoli dominance jednoho druhu. 

námět a režie: Tomáš Elšík / střih: Mariana Kozáková / dramaturgie: Tomáš Potočný / producentka: Jitka Kotrlová

za podpory: Státní fond kinematografie


kontakt: Jitka Kotrlová / +420 774 131 613 / jitka@framefilms.cz